Medlemsbrev

                                                                                  
                                                                              
 
 
2016-07-08
Kära släktingar!
Nu är det dags att betala årets medlemsavgift.
Medlemsavgiften för medlemmar över 18 år är 100 kr och för familjer 200 kr per år. När du betalar är det viktigt att du anger ditt namn/namnen på alla i familjen och din/er adress.
Avgiften stödjer föreningens verksamhet som startade den 17 augusti 1946. De inkomna medlen är viktiga för föreningens fortlevnad och går främst till utgifter vid våra släktmöten och till kostnader för vår hemsida
Vårt konto är: PG 292264-9
Med tacksamma hälsningar
Styrelsen för Släkten Stenhammars Förening