Föreningen fyllde 60 år 2006

Släktmöte 2006 S:ta Maria ka., Risinge Släktmöte 2006 S:ta Maria ka., Risinge

Ett 30-tal medlemmar deltog på träffen i Risinge prästgård.
- Anledningen till att vi valt Risinge är dels för att en av våra förfäder kontraktsprosten Matthias Stenhammar verkade i Risinge från 1797 till sin död 1845 samt att det är finaldagen för "Wilhelm Stenhammar International Music Competition", säger Elisabeth Stenhammar-Larsson.
Matthias Stenhammar var påverkande när det gällde nya kyrkans uppförande och även själva prästgården. Han hann inte uppleva någon av byggnaderna. Dessutom bidrog han genom donationer till socknens fattigvård och skolundervisning.
- Han var den rikaste prästen i Östergötland och hade stor betydelse för socknen, säger Elisabeth.
Matthias var gift två gånger. Andra gången med Jaquette Jern, dotter till församlingens komminister Lars Gustav Jern. Matthias var 70 år och Jaquette 20 när de gifte sig och det sägs att äktenskapet var lyckligt.
Dottern Mathilda, gift Lönnberg, blev författare och beskrev vardagslivet och familjelivet. Mathilda skrev flera romaner och noveller från Risingetrakten, som har ett stort kultur- och lokalhistoriskt värde. Dessa verk ger en intressant inblick i livet i Risinge på 1800-talet. Flera av Mathildas avkommor deltog på helgens möte.
Familjenamnet har förts vidare genom två av Matthias yngre halvbröder. Christian, prost i Häradshammar och Jacob Axel, bokhandlare och boktryckare, sedermera vice pastor i Vreta och Stjärnorps pastorat.
- Risinge har varit och är en viktig plats i släkten Stenhammars historia. Idag bor 14 av släktens medlemmar i Risinge socken, säger Elisabeth.
Gudstjänst, föreningsmöte, lunch och guidning i Sankta Maria kyrka bestod träffen av innan dagen avslutades med den stora musiktävlingens finalkonsert i De Geerhallen i Norrköping.
- Det är 60 tävlande från 24 länder och blir en pampig avslutning på släktmötet, säger Elisabeth.

WILHELM STENHAMMAR INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION 2010Galakonsert - 8 juni 2010

WSIMC öppnas med en Galakonsert, invigd av Prinsessan Christina. Bl.a. kommer Östergötlands nya landshövding Elisabeth Nilsson att närvara.

­- Vi har lyckats få hit Layla Claire och Chul Ho Jang som solister. Båda tidigare pristagare i WSIMC, och båda numera etablerade på de internationella operascenerna.

- Under konserten framförs också Excelsior! av Wilhelm Stenhammar. Han är en mycket mer känd kompositör utomlands än vad han är här i Sverige. Finland har varit duktigare på att framhäva sin Jean Sibelius, och på samma sätt har Norge gjort sin Edvard Grieg känd. Men Wilhelm Stenhammar är en väldigt viktig neo-romantisk tonsättare, säger Sonja Stenhammar


9-12 juni pågår första tävlingsronden. Alla kandidaterna sjunger 15 minuter var ur den repertoar som de själva har valt för tävlingen. De ackompanjeras på piano av bland andra Anna Margulis, en av Ryssland främsta pianister. Kravet på första ronden är att den innehåller minst en operaaria. De första två tävlingsomgångarna har fri entré. Besökare kan komma och gå och lyssna så länge de önskar. Tävlingarna pågår mellan kl 10.00 – 18.15 i De Geeerhallen i Norrköping

 

13-15 juni pågår andra ronden dit c:a 30 av kandidaterna går för att framföra ytterligare 25 min var till piano. Där är det bland annat obligatoriskt att sjunga dels Stenhammar och dels ett verk av de svenska kompositörerna Hans Gefors eller Daniel Börtz, resten väljer juryn fritt från varje kandidats respektive valda repertoar.

- Det är höga krav för att få bli antagen till tävlingen. Men det är för att kraven på bredd i en sångares kunnande är mycket större i dag. Därför har vi satt ihop en tävling där de tvingas sjunga verk från tre olika århundraden, på olika språk och även ur genrerna Oratorier och Lieder, säger Sonja Stenhammar.

 

17 juni är det Finalkonsert med 10 kandidater utvalda av juryn. De sjunger då två arior var ackompanjerade av SON orkestern. De tävlar om priser på totalt 270 000 kronor, bland annat publikens pris. Men minst lika viktigt som prispengar, är att på en rad i publiken sitter inbjudna operachefer som erbjuder engagemang på sina operascener.

- Det är väldigt svårt för nyutbildade sångare att få jobb, så de flesta kommer hit för att visa upp sig snarare än att vinna pengar, säger Sonja Stenhammar.

 

Det är bara Galakonserten och Finalkonserten som kostar entré. Första och andra ronden är gratis att gå in och lyssna på några av de mest lovande sångarna i världen! Man kan komma och gå som man vill mellan de olika sångarnas framträdanden.

Skrivet om tävlingen

Rekorddeltagande i sommarens Stenhammar tävling

 

Den tredje upplagan av Stenhammartävlingen arrangeras i Norrköping 8 – 17 juni med ett rekorddeltagande av 83 unga sångare från inte mindre än 29 länder. WSIMC har därmed växt till nordens största sångtävling.

- Årets startfällt blir svårt att överträffa. Tävlingen har verkligen fått stor internationell uppmärksamhet, säger Sonja Stenhammar, konstnärlig ledare och grundare av WSIMC.

 

Wilhelm Stenhammar International Music Competition (WSIMC) är en sångtävling inom klassisk musik av yttersta världsklass. Den hålls för tredje gången i De Geerhallen i samarbete med Norrköpings Symfoniorkester, SON.

- Det här är morgondagens Luciano Pavarotti och Birgit Nilsson, som här får chansen att visa upp sig inför den internationella tävlingsjuryn, säger Sonja Stenhammar.

Juryn består av sju stora namn inom operans värld, med hovsångare Kerstin Meyer som ordförande. (se bilaga)

 

Stort internationellt intresse.

Tävlingen kommer att besökas av operacheferna från Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Düsseldorf, Duisburg, Stockholm, Göteborg, Coroña, Kairo, Alexandria och från Qatar.

- Ett av skälen till det väldiga intresset är de internationella framgångar som finalisterna i de två tidigare tävlingarna har nått. Tävlingen har verkligen fått rykte om sig att hålla världsklass, säger Sonja Stenhammar.

- En ledstjärna för oss är att alla kandidater, inte bara vinnaren, ska åka härifrån med en mängd positiva erfarenheter i bagaget, säger Sonja Stenhammar, som under 25 år själv stod på scenerna runt om i världen.

- Det åker unga talanger från hela världen till Norrköping för att få visa upp sig inför specialister. Vi har sett världskarriärer födas i den här staden och jag tror inte årets tävling blir något undantag” säger Olof Stenhammar, ordförande i Wilhelm Stenhammars stiftelse, som står för arrangemangen.

”Det blir 10 dagars stor musikupplevelse i Norrköping och jag ser med spänning fram mot avslutningskvällen med de tio finalisterna” fortsätter Olof Stenhammar.

 

Prinsessan Christina inviger.

2010 års evenemang inleds med en galakonsert den 8 juni. Stenhammartävlingen invigs då på scenen av Prinsessan Christina, inför en publik med bland andra Östergötlands nya landshövding Elisabeth Nilsson.

 

Wilhelm Stenhammar International Music Competition

P.O.Box 2154, SE-600 02 Norrköping Sweden

Phone: 0046 11 15 51 59, 0046 11 15 51 66, Mobile: 0046 730 35 68 54, Fax: 0046 11 15 51 55

stenhammarcompetition@norrkoping.se 

 www.stenhammarcompetition.se