Släktträffen inleddes med att vi alla samlades i kyrkan och fick lyssna till Pär Linderoth, komminister i Östra Vikbolandets pastorat, som berättade om kyrkan och visade oss föremål som funnits på Christian Stenhammars tid t.ex. dopfunten, altartavlan, predikstolen. Se nedan!

Margarartha Stenhammar i predikstolen.