Välkommen till släkten Stenhammars hemsida!


Om hemsidan


Här sammanställer vi, några medlemmar i släkten Stenhammars förening, material som kan vara intressant och aktuellt både för medlemmar och för andra besökare.Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Stenhammar och att den ska fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra denna hemsida om släkten. Vi vill gärna ha hjälp från dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till katarina.elvin@gmail.com
Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt material, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Redaktionen har som mål att kontinuerligt informera "läsarna" om vilka nya texter och bilder som läggs in på hemsidan. Detta kommer att ske på startsidan under rubriken
Aktuellt./Nyheter
Information läggs också ut på släkten Stenhammars Facebooksida

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten.

Vi önskar trevlig läsning och välkommen åter!
Redaktionen

Släktträffen i Överenhörna juni 2018

Foto Olof Stenhammar


Aktuellt/Nyheter
JUNI

  • Vi har tidigare skrivit om Sigfrid Stenhammar som emigrerade till USA som ung. Det har varit svårt att hitta uppgiofter om honom men nu har vi fått bilder på spännande notblad med honom som kompositör av Tommy Myrsell. Se Om Släkten>Släktingar med särskilda livsöden