Januari
 • I en gammal krönika kallad "Litterära silhuetter"  tagen ur Östgötakorrespondenten  under 1890-talet finns tre av Mathilda Lönnbergs  romaner kommenterade. Krönikan finns nu under fliken Om släkten>Berömda släktingar (En recension)
 • Ett vykort från Caroline Odencrantz till Kerstin Stenhammar finns under fliken Om släkten>Kerstin Stenhammar
 • Ett nytt foto av Mathilda Lönnberg född Stenhammar finns under fliken Om släkten>Berömda släktingar
 • Ett ungdomsfotografi av Kerstin Stenhammar har lagts in under fliken Om släkten>Kerstin Stenhammar
 • En tavla målad av Kerstin själv finns nu också under  fliken Om släkten>Kerstin Stenhammar

Februari

 • En ny rubrik har lagts till under fliken Om släkten som vi kallar Litet kuriosa
 • Under den rubriken finns nu ett gammalt brev som  är mycket svårt att läsa men som är "renskrivet" till största delen
 • Under brevet finns en annan kuriositet i en pdf-fil
 • En bild på Stjärnviks säteri tillsammans med säteriets historia är inlagt under fliken Släktbilder>Bilder på gårdar där....

Mars

 • Ett kapitel ur boken Fogelstad Berättelsen om en skola (Den kvinnliga medborgarskolan.)handlar om Elsa Stenhammar  och hennes familj och går att läsa under fliken Om släkten>Berömda släktingar

April

 • I slutet av mars hade föreningens styrelse ett möte och planerade släktmötet i Uppsala den 30 maj 2015
 • Ett brev med begäran om inbetalning av medlem-savgifter kommer att skickas ut i dagarna.  Årsavgiften för enskilda medlemar över 18 år är 100 kr och för familjer 200 kr.
 • En inbjudan med program för  släktmötet skickas ut i början av maj.
 • Två foton på hus i Stockholm som Ernst Stenhammar har ritat finns nu under fliken Om släkten>Berömda släktingar
 • En artikel om Vilhelm Stenhammar från boken "Berömda släktingar från tolv sekler" finns under samma flik

Maj

 • Nu har en inbjudan med program för släktmötet den 30 maj i Uppsala skickats  ut till släktingar
 • NU FINNS UNDERSÖKNINGEN om HEMSIDAN unfer fliken KONTAKT. Den tar bara någon minut att fylla i. Tack för hjälpen!
 • Sören Björklunds bok om Ivan Lönnberg är nu ute i bokhandeln. Katarina Elvin kommer att ha med sig ett antal exemplar som kommer att kunna köpas till ett reducerat pris (200 kr) på släktmötet.

Juni

 • Den 30 maj träffades ett antal medlemmar i Uppsala på ett mycket trevligt och intressant släktmöte (Protokoll och fotografier från mötet kommer att läggas upp senare)
 • Inbjudan, dagordning, verksamhetsberättelse och en uppdaterad deltagarlista finns nu inlagt under fliken Om föreningen>Släktmöten
 • Resultatet av enkäten om hemsidan visade att 9 av 10 ansåg att det är värdefullt att föreningen har en hemsida
 • Under mötet beslöts att föreningen skulle skapa en facebookgrupp vilket också gjordes på plats. Syftet skulle vara att sprida information om föreningens verksamhet och om hemsidan
 • Rättelser gjorda i texten Om föreningen>Släktmöten> Släktmöte i Uppsala 2015


Juli

 • Nu är protokollet från senaste släktmötet infört under fliken Om föreningen>Släktmöten
 • En intressant offentlig facebookgrupp för alla östgötar rekommenderas: Släktforskning i Östergötland
 • Semester! Styrelsen önskar alla en varm och skön sommar. Vi återkommer i augusti ev. september.

September

 • Vi på minner ännu en gång om en intressant offentlig facebookgrupp för alla östgötar som rekommenderas: Släktforskning i ÖstergötlandYtterligare en länk om Vilhem Stenhammar har lagts in under fliken Om släkten>Berömda släktingar
 • ​Ett porträttav biskop Carl Erik Hallström, son till Matthias Stenhammars syter Margareta fins nu under fliken Om Släkten>Ättlingar till Olof Stenhammar

Oktober

 • Tyvärr har redaktören just  nu dåligt med material för denna rubrik. Hon har bottenskrapat sin dator och funnit denna litet rörande dödsannons och runa. om ett barnbarn till Mathilda Stenhammar: Elswig. Den finns under rubriken Om släkten>Artiklar/texter som handlar om släktingar
 • ​Fyndet gjorde att fler barnbarn måste skrivas in på hemsidan. Läs om dessa under fliken Om släkten>Släktens förgrening i andra släkter Rubriken Lönnberg (Elswigs namn är rött tillfälligt)
 • ​Ett fotografi av Evald Stenhammars familjegrav finns nu under fliken Om släkten>Okof Stenhammars ättlingar>Vad hände med Christians alla barn.

November

 • Även denna månad har "redaktören" börjat med att leta i sina mappar och hittade första sidan på ett avfotograferat dokument från Nils Stenhammars begravningsakt 1768 Se under Om släkten>Ättlingar till Olof Stenhammar
 • På sidan står det att de sörjande som författat skriften var en måg och en enda dotterson. Dessa har tyvärr inte tidigare funnits med på hemsidan. Nu finns Nils dotter och henes familj inlagd med röda bokstäver under Om släkten>Ättlingar till Olof Stenhammar
 • Sören Björklund och hans fru är just nu nere i Frankrike

December

 • Skalden Johan Stenhammar har tidigare inte uppmärksammats särskilt mycket på hemsidan. Se nu under fliken Om släkten>Ättlingar till Olof Stenhammar> Adolph Stenhammars barn​