2023

JANUARI

  • Ett Gott Nytt År önskas medlemmarna av styrelsen
  • Ett nytt medlemsbrev skickades ut  den 23 januari per mail 
  • En påminnelse om medlemsavgift ingick i brevet: 100 kr per medlem och 200 kr för familj med barn under 18 år
  • Kammarmusik i Östergötlandär unik med sina konserter på gods och gårdar runt om i Östergötland med bl.a. Stenhammarkvartetten http://www.slottsmusik.com/sv/program2023

FEBRUAR- MARS