Arkiv 2017

JANUARI

 • Svenska Dagbladet har nu något som de kallar Sv.d. historiskt arkiv. söker man på Stenhammar där kan man hitta många artiklar om framför allt om Wilhelm Stenhammar men även Ernst. Där hittar man även artiklar om Evald Stenhammar. Det finns också diverse familjenotiser om släkten. Det är en mycket spännande läsning men tyvärr väldigt krångligt att kopiera och lägga in på vår hemsida. Ett misslyckat försök finns på under fliken Om släkten>Berömda släktingar>Ernst Stenhammar

FEBRUARI

 • Alla som är Emil Stenhammars vän på Facebook vet att familjen har fått en liten Sigrid lördagen 21 januari kl 14.37 på Visby lasarett. Vi gratulerar!
 • Vi vill också uppmärksamma en annan Stenhammars-ättlings födelse : lilla Celine som kom till världen den 5 maj 2016. Mor och far är Gertrud och Mickael Graf
 • Vore trevligt om vi kunde publicera fler liknande händelser på hemsidan. Använd gärna fliken: KONTAKT
 • En vän till redaktören har hittat ett avsnitt om Einar Lönnberg i en biografi skriven av en landshövding på Öland.

MARS

 • Tyvärr kom det ingen hänvisning till artikeln om Einar Lönnberg och Soliden Den finns under fliken Om släkten>Artiklar/texter som handlar om...
 • Där finns nu också ett pampigt foto av honom som kanske är från tiden då han samarbetade med landshövdingen och Axel Munthe
 • Cecilia Stenhammar har delat med sig av en teckning av sin farfar se denna under fliken Om släkten>Berömda släktingar (långt ner på den sidan)

APRIL

 • Jaquette Jern (1816-1898) är ett känt namn hos många stenhamrar och nämnd minst tre gånger på hemsidan. Nu har Elisabeth Stenhammar hittat ett foto av Jaquettes far. Se under fliken Om släkten>Släktens stammödrars anfäder (Finns också på facebooksidan)
MAJ
 • Nu är det dags för medlemsavgiften igen. För medlemmar över 18 år gäller 100 kr och för familjer 200 kr per år. När du betalar är det viktigt att du anger ditt namn/namnen på alla i familjen och din/er adress.
 • Avgiften stödjer föreningens verksamhet som startade den 17 augusti 1946. De inkomna medlen är viktiga för föreningens fortlevnad och går främst till utgifter vid våra släktmöten och till kostnader för vår hemsida
 • Vårt konto är: PG 292264-9
 • Två fotografier av Fredrika Stenhammar i olika scenkostymer finns under fliken Släktbilder>Porträtt och foton...
 • Styrelsen har haft ett möte den 16 maj och beslutat att nästa släktmöte skall äga rum den 9 september i Ekebyborna, Östergötland där bl.a. Adolph Stenhammar föddes..Ekebyborna ligger en halvtimmes bilresa från Linköping. Mera information kommer senare.

JUNI

 •  Vi har fått en kopia på ett brev av Föreningen Elias Fries Ättlingar skrivet av professor Thore M. Fries. Brevet handlar om hur Christian Stenhammars efterlämnade skrifter bäst skall tas om hand. Se under fliken Om släkten>Olof Stenhammar ättlingar. Mer om brevet kommer under månaden
 • Redaktören har gjort ett försök att "skriva rent" det viktigaste ur Thore Fries brev om Christian Stenhammars samlingar. Se under fliken Om släkten>Olof Stenhammar ättlingar..

AUGUSTI

 • Vi påminner om släktmötet lördag den 9 september i Ekebyborna
 • Inbjudan har gått ut till alla medlemmar med e-postadress
 • Inbjudan finns också under fliken Om föreningen>Släktmöten
 • Du har väl betalat medlemsavgiften?

SEPTEMBER

 
 • Släktmötet ägde rum den 9 september i Ekebyborna gamla vackra prästgård (mer information kommer snart)
 • En början till en liten redogörelse för vårt släktmöte finns nu under fliken Släktföreningen>Släktmöten

OKTOBER

 • Som redan meddelats på Facebook finns hela rapporten från släktmötet under fliken Om föreningen>Släktmöten
 • Snart kommer också protokollet
 • Nästa månad blir det redovisning av  det som Emil berättade under vårt besök i kyrkorna på släktmötet

NOVEMBER.

 • Som tidigare lovats finns nu Emils berättelser från våra kyrkobesök i samband med  vårt släktmöte. Läs under fliken Om Släkten>Släktens äldsta

 • Nu finns protokollet från vårt släktmöte den 9 septunder fliken Om föreningen>Släktmöten
 • Under rubriken Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden finns nu uppgifter om en försvunnen släkting.

DECEMBER

 • Eva Öhrström har skrivit en bok som hon kallar Elfrida Andrée Ett levnadsöde. Utdrag ur boken som vi fått av Emil Stenhammar finns nu under fliken Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden. Vi får även en fortsättning på historien om den försvunna släktingen.
 • En konstsamlare har kontaktat redaktören via hemsidan och berättat att han köpt en del verk som kan vara av intresse för släkten. Läs mera under fliken Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden (efter  texten om Signe och hennes familj)
   
 • Nästa år kommer fler spännande teckningar och målningar från samlingen att läggas ut på hemsidan