2019

FEBRUARI
  • Nu är det dags att betala in medlemskapet för 2019 Avgiften är för medlemmar över 18 år 100 kr och för familjer 200 kr.När du betalar är det viktigt att du anger ditt namn/namnen.

  • Vårt konto är:PG 292264-9
  • Det betyder också att lösenordet för Släktmatrikeln kommer att ändras. Det nya skickas till de medlemmar som har betalat avgiften