2020

MAJ
Redaktören har fortfarande inga nyheter eller  intressanta fynd att rapportera.
men
Den som vill läsa mer om släktingar bör passa på nu i coronatider då  många arkiv generöst öppnar sina samlingar t.ex.
Riksarkivet
om  Släkten Stenhammar:
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/20078
eller
om Fredrika Stenhammar
https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/20080

och
Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar från 1600-talet fram till idag. Där kan man hitta mycket om många av våra släktingar.

SEPTEMBER

  • Emil Stenhammar har skickat en fin bild av dottern Sigrid. Se Släktbilder >Familjefoton
  • Det går att besöka museer även i corona-tider! Det har Emil gjort. Han har besökt Nordiska museets digitala museum.Han har gjort två unika fynd som det går att läsa om under fliken Om släkten> Litet kuriosa https://digitaltmuseum.se/F
OKTOBER
  • Föreningens styrelse har haft ett digatalt styrelsemöte. Då framförde föreningens kassör sin oro över att det är så många av medlemmarna som ännu inte har betalat 2020 års medlemsavgift. Om det fortsätter så här kommer vi inte att ha råd att ha kvar vår hemsida.
  • Avgiften är för medlemmar över 18 år är 100 kr och för familjer 200 kr per år. När du betalar är det viktigt att du anger ditt namn/namnen 
  • Vårt konto är: PG 292264-9
  • På styrelsemötet beslöts också .att nästa släktmöte/årsmöte planeras till den lördag 4 september 2021 i Vreta Kloster med start kl. 11:00.
  • Emil har forskat i Fredica de Brenners anor på mödernet och skrivit om detta under fliken Om Släkten>Släktens stammödrars anfäder

NOVEMBER

Ett par fotografier på Ernst Stenhammar och ett på hans verk har redaktören hittat dels i sina gömmor, dels på nätet. Dessa  finns nu under rubriken Om släkten>Berömda släktingar