Arkiv 2013.

Februari

 • Föreningens styrelse träffades den 23 februari för att bl.a. planera nästa släktträff som är bestämt till den 1 juni 2013 i Häradshammar där prosten och vetenskapsmannen Christian Stenhammar var verksam. NOTERA detta i almanackan! (Foton på prosten under fliken Släktbilder)
 • Under fliken Om släkten>Artiklar som handlar om släktingar finns nu en artikel som handlar om Kerstin Stenhammar införd 1944 i Televerkets personaltidning.
 • Vi har arbetat med att göra de tre första sidorna under fliken Om släkten litet mer lättlästa och förhoppningsvis intressantare
 • Vi har försökt göra en sammanfattning av de ganska röriga släktförhållanden som rådde under Matthias Stenhammars tid. Se under fliken Om släkten>Olof Stenhammars ättlingar

Mars

 • Vi fick ett tips från en av våra läsare som tyckte att vi skulle skapa ett arkiv där vi kunde samla det innehåll som har förekommit under rubriken Aktuellt/Nyheter. Vi inför detta på försök fr.om. februari. Arkivet har fått en egen sida.
 • Redaktionen har fått låna flera foton av Margaretha och Lars Stenhammar som vi nu skall börja lägga ut under fliken Släktbilder>Porträtt och Foton. Nya är: prästgården i Vreta, Gustaf Thörning, Anna Stenhammar född 1909, gift Lisper, Christian Stenhammar f. 1870 och två foton av Fred Stenhammar född 1907 samt Ingrid von Gedda född 1883 gift med Christian Stenhammar
 • Nu kan du lyssna på Vilhelm Stenhammars - Piano Concerto No.1 in B flat minor Op.1 om du går in på Om släkten>Berömda släktingar>Vilhelm Stenhammar och sedan klickar på pianist.

April

 • Under rubriken Om släkten>Berömda släktingar har Per Ulrik Stenhammar lagts till och en av hans psalmer.
 • Nu kommr snart en inbjudan till släktträff i Häradshammar den 1 juni att skickas ut till medlemmarna

Maj

 • Nu har inbjudan till släktträff den 1 juni i Häradshammar gått ut till medlemmarna. Se inbjudan under fliken  Om föreningen>Släktträffar
 • Mathilda Stenhammars skildring  från 1875 av Risingebygden  fanns med i  Risinge Hembygdsförenings Årskrift 1979. Den går att läsa under fliken Om släkten>Berömda släktingar. Tyvärr saknas sidorna 18-19.
 • En del uppgifter har lagts till om Christian Stenhammars  barn under fliken Om släkten>Ättlingar till Olof Stenhammar
 • Ett familjefoto av Ingrid och Christian Stenhammar är inlagt under fliken Släktbilder>Familjefoton.

 Juni

 • Huvudpersonen under vårt släktmöte i Häradshammar var egentligen inte prosten Christian Stenhammar utan hans dotter Hedvig Stenhammar  Läs mer under fliken Om släkten>Artiklar som handlar om släkten.
 • Foton har lagts ut från mötet under fliken Släktbilder>Bilder från släktmöten
 • Även andra foton har lagts till från ett tidigare släktmöte
 • En artikel om den gamla prästgården är utlagd under fliken Om släkten>Artiklar som handlar om släkten
 • Inbjudan till Häradshammar och ett protokoll från mötet finns nu under fliken Om föreningen.iam.

Juli-September.

 • Redaktionen har fått ny information om Mathildas och Carl-Johans dotter, Signe, och hennes familj. Se under fliken Om släkten>Stenhamrar med särskilda  livsöden. Det är mycket information som kommer att presenteras som en slags följetong den närmaste tiden.( Ny text inlagd den 4 september)
 • Ett foto av salongen på Munkebo som det såg ut på Mathildas och Carl-Johans tid är upplagt under fliken Släktbilder>Bilder på gårdar...
 • Ättlingar till Mathilda Stenhammar och Carl-Johan Lönnberg träffades på Munkebo gård på en stor släktträff helgen den 10-11 augusti 2013. Se Släktbilder>Bilder från släktmöten
 • En inbjudan till Mamsell Stenhammar 1854 att bevista Carl-Johans magisterpromovering finns nu under fliken Om släkten>Berömda släktingar.

Oktober.

 • "Följetongen" om Signe och hennes familj har fått en liten fortsättning  se Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden
 • Ett unikt foto av Mathilda och Johan på Munkebo finns under fliken Släktbilder> Familjefoton
 • Ett foto av Munkebo när den stora kastanjen stod på gårdsplanen finns också under fliken Släktbilder>Familjefoton
 • Ett foto till av Jacquette Jern finns under fliken Släktbilder>Familjefoton

 November.

 • Några stycken och bilder har lagts till  under fliken Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden
 • Ett "mysigt" foto av professor Einar Lönnberg, Mathildas o Carl-Johans äldste son, har lagts in under Släktbilder> Porträtt och foton av släktingar

December

 • Vid ett besök på Linköpings Stiftsbibliotek i novmber hittades bl.a. brev från Fredrika Bremerförbundet till Mathilda Stenhammar. Se under fliken Om släkten>Berömda släktingar
 • Nu är äntligen "följetongen" om Signe och hennes familj  färdigskriven. Se under fliken Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden.