Välkommen till släkten Stenhammars hemsida!


Om hemsidan


Här sammanställer vi, några medlemmar i släkten Stenhammars förening, material som kan vara intressant och aktuellt både för medlemmar och för andra besökare.Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Stenhammar och att den ska fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra denna hemsida om släkten. Vi vill gärna ha hjälp från dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till katarina.elvin@gmail.com
Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt material, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Redaktionen har som mål att varje månad kontinuerligt informera "läsarna" om vilka nya texter och bilder som läggs in på hemsidan under den aktuella månaden. Detta kommer att ske på startsidan under rubriken
Aktuellt./Nyheter

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten.

Vi önskar trevlig läsning och välkommen åter!
Redaktionen

Foto: Gertrud Lundgren

Foto: Ingegerd EgberthAktuellt Nyheter
Maj 2018
 

  • Glöm inte bort att betala medlemsavgiften!  200 kr. per familj, 100 kr. per ensamstående och alla fyllda 18 år. Insättes på PG 292264-9!
  • Vi påminner om släktträffen i Övererhörna och Horns säteri den 2 juni kl 11.00. se inbjudan Under Om föreningen>Släktträffar
  •  Anmälan gärna så snart som möjligt till Bettan/Elisabeth Stenhammar-Larsson dock senast den 20 maj.
    elisabeth.stenhammar@telia.com , mobil 070 6365 248
  • Lars Stenhammar hittade en bild  i Östgöta-korrespondenten Se under fliken Om släkten>Berömda släktingar>PerUlric Stenhammar