Välkommen till släkten Stenhammars hemsida!


Om hemsidan


Här sammanställer vi, några medlemmar i släkten Stenhammars förening, material som kan vara intressant och aktuellt både för medlemmar och för andra besökare.Vi hoppas att hemsidan ska kunna bidra med kunskap om släkten Stenhammar och att den ska fungera som ett forum där släktens medlemmar och också andra intresserade kan få och utbyta information.

Vi arbetar ständigt med att förbättra denna hemsida om släkten. Vi vill gärna ha hjälp från dig med texter, bilder, nyheter etc. Inlägg, texter och material får gärna e-postas till katarina.elvin@gmail.com
Bilder och texter på hemsidan får användas i redaktionellt material, men ange alltid hänvisning till källa och författare.

Redaktionen har som mål att kontinuerligt informera "läsarna" om vilka nya texter och bilder som läggs in på hemsidan. Detta kommer att ske på startsidan under rubriken
Aktuellt./Nyheter
Information läggs också ut på släkten Stenhammars Facebooksida

Hjälp gärna till att göra hemsidan känd bland släkt, vänner och andra som är intresserade av släkten.

Vi önskar trevlig läsning och välkommen åter!
Redaktionen

Släktträffen i Överenhörna juni 2018

Foto Olof Stenhammar
Aktuellt Nyheter
OKTOBER
2020

  • Föreningens styrelse har haft ett digatalt styrelsemöte. Då framförde föreningens kassör sin oro över att det är så många av medlemmarna som ännu inte har betalat 2020 års medlemsavgift. Om det fortsätter så här kommer vi inte att ha råd att ha kvar vår hemsida.
  • Avgiften är för medlemmar över 18 år är 100 kr och för familjer 200 kr per år. När du betalar är det viktigt att du anger ditt namn/namnen 
  • Vårt konto är: PG 292264-9
  • På styrelsemötet beslöts också .att nästa släktmöte/årsmöte
    planeras till den lördag 4 september 2021 i Vreta Kloster med start kl. 11:00.
  • Emil har forskat i Fredica de Brenners anor på mödernet och skrivit om detta under fliken Om Släkten>Släktens stammödrars anfäder