Dina släktuppgifter - förändringar och rättelser

Föreningen planerar att på vår hemsida lägga ut ett släktregister på vår äldsta släktings ättlingar. Detta beslöts på släkt-och årsmötet i juni 2017. Registret kommer att finnas  i en pdf-fil och du behöver ett lösenord för att kunna läsa denna. Lösenordet byts varje år och för att få ett nytt behöver du ha betalt medlemsavgiften.
Vi tar gärna emot tillägg och rättelser från medlemmarna så att registret kan hållas aktuellt.Du kan lämna uppgifter direkt till föreningen via denna sida eller  med vanligt brev.
Postadress: Katarina Elvin
Skeppargatan 32, 114 52 STOCKHOLM

Nedan skriver du in de  tillägg och /eller förändringar  som du vill skall göras i registret.

  • Åtta siffror
  • Åtta siffror