Släkten Stenhammars förening

Föreningen bildades 1946

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden ovan är tagen på det allra första släktmötet. Vi behöver hjälp med att sätta namn på våra släktingar på bilden. Det var de som startade vår släktförening. Klicka på bilden så förstoras den.

Se vidare under fliken styrelseprotokoll.

 

Släktföreningen har nu drygt 75 medlemmar. Bland dessa återfinns Stenhamrar, Krantzar, Lönnbergare, Grafar, Törnemannar, Wrangar samt många fler i de yngre generationerna.

 

Vi försöker ordna släktträffar vartannat år på olika platser som kan var intressant för våra medlemmar och släktmöten vart femte år.

 

På flikarna under denna rubrik finns det bl.a.exempel på olika dokument . Vi avser att fylla på med fler styrelseprotokoll, verksamhetsberättelser etc.