Christian Stenhammar  1783-1866

Matthias Stenhammar 1766-1845

Nils på Hamra i V. Stenby i Östergötland är farfars farfar till ovanstående  halvbröder vilka är stamfäder för två olika grenar av stenhammarssläkten.

                   Medlemskap i föreningen

  • Berättigade till medlemskap i föreningen är alla som härstammar från Nils på Hamra i V. Stenby i Östergötland, som bär eller har burit namnet Stenhammar, och deras makar och barn liksom barns makar. Övriga släktingar, som är intresserade av föreningens syften, kan genom styrelsen inbjudas att bli medlem i föreningen.
  • Medlemsavgiften för medlemmar över 18 år är 100 kr och för familjer 200 kr per år. När du betalar är det viktigt att du anger ditt namn/namnen 
  • Avgiften stödjer föreningens verksamhet som startade den 17 augusti 1946. De inkomna medlen är viktiga för föreningens fortlevnad och går främst till utgifter vid våra släktmöten och till kostnader för vår hemsida samt i mån av medel även till visst underhåll av släktgravar
  • Vårt konto är: PG