Inbjudningar/protokoll/berättelser från några Släktmöten.
Släktmötet i Ekebyborna 2017

Den  9 september samlades 17 medlemmar i den gamla prästgåren i Ekebyborna (=Ekeby vid sjön Boren). Vädret var bra nästan hela dagen.

Prästgården"har legat på denna plats åtminstone från 1642, troligen ännu längre tillbaka i tiden.
År 1989 skänkte Nordiska museet prästgården till Ask-Ekebyborna hembygdsförening. Samtidigt förklarades den som statligt byggnadsminne. Byggnaden var då i mycket dåligt skick p.g.a. eftersatt underhåll. Men genom idogt arbete av medlemmar i hembygdsföreningen och genom fyra stycken byggnadsvårdsläger, där hantverkare och volontärer deltog, blev den restaurerad till sitt nuvarande skick.    http://www.askekeby.se  
     
Allas vår Bettan" hade ordnat med god lunch i köket bestående av rostbiff och potatissallad med olika tillbehör.

Under kaffet berättade Katarina till bilder om en spännande släktresa som hon gjort under sommaren 2017.  Emil kompletterade. Bl.a. hade hon besökt gården Svärtinge där hon fått veta om vilka som ägt gården före Oscar Pettersson och Signe Lönnberg. Oscar hade låtit snida årtalet då paret flyttade in tillsammans med sina initialer in i den gamla entrédörren från 1700-talet och även låtit markera detta innne på husets trappavsats. I slutet av resan besökte hon Esplunda i Fornåsa. Efter att ha kontaktat Hembygdsföreningen i Fornåsa och berättat om sitt släktskap med släkterna Lönnberg och Stenhammar fick hon reda på att där bodde flera släktingar. Tilllsammans med två av dessa som  arbetade i Hembygdsgården  blev det ett intressant besök i  Fornåsa kyrka och på kyrkogården samt en tur bland de de gamla husen i rusthållet.

Med hjälp av Emil berättade Katarina sedan om  två av Nils Persson Stenhammars  nio barn: Olof Stenhammar och hans syster Britha och visade en "stamtavla" som hon hade fått av Anna Egberth, en av de nyfunna släktingarna. Denna visade hur vi är släkt.

Att göra ett fullständigt släktträd som innehåller både Olof och Brithas  ättlingar är inte möjligt att göra på denna sida . Under fliken Om släkten finns bara tre generationer av Olofs ättlingar men skall fyllas på. Av våra nufunna släktingar har vi nu fått en tavla på Brithas ättlingar:

 

Nils Persson Stenhammar
Britha Stenhammar
Catharina Elofsdotter                                  Anna Elofsdotter
Andreas Niklas  Stenhammar                   Ingrid Jönsdotter
Anders Nilsson Stenhammar                   Maria Persdotter
Anna Catharina Larsd:tr                                Stenh.Nils Nilsson
Lars Larsson                                               Anders Nilsson
Carolina Larsdotter                                              Lisa Greta Andersd:tr
Carl Julius Björkman                                     Johan Johansson
Oscar Björkman                                          Anna Johansson
Mary Björkman                                      Hans Egberth
Ingegerd Gunnarsson                            Anna Egberth

                              Anna EgberthAnna Egberths far, Hans, är släktforskare och Anna går nu i sin fars forspår Anna har delat med sig av detta träd. Annas mor Ingegerd arbetar i Fornsåsa/Lönsås Hembygdsförening. Både Ingegerd och Anna var med på vårt släktmöte.

 Britha gifte sig 1679 med Elof Hedman som var officer vid Östgöta regemente och betydligt mycket äldre än hon. Han hade övertagit familjegården i Norrstens by.  Britha blev tidigt änka med omyndiga barn och levde enligt en pålitlig källa i stor fattigdom. 
Det finns en historia om Elof från samma källa Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjär-regementets historia del 6. som berättar att han efter ett barndop deltog han i en duell och skadeskjöt en man och blev degraderad. 
I boken En ofärdig historia om Norrstens by och dess innevånare  berättas också denna historia. 


Brithas bror Olof föddes och dog i Vinnserstad och gifte sig med Anna Jönsdotter. Alla nu levande Stenhamrar härstammar från honom. Paret fick en son: Nils (Nicolaus) Olofsson Stenhammar som fick utbildning och prästvigdes 1724. Han blev kyrkoherde i Ekbyborna-Asks pastorat 1733 och kontraktsprost 1746.Han var enligt källorna en myndig man och smått despostisk. Han kallades av sina ämbetsbröder för "Påven i Ask"


Katarinas släktresa slutade på Munkebo gård i Skeda hos Anna Lönnberg som nu tillsammans med sin bror förvaltar gården. Bilden nedan med Mathilda och Karl Johan i biblioteket på Munkebo finns redan på hemsidan men förtjänar att visas igen. 

Släktmötet fortsatte sedan med årsmötes-förhandlingar. Protokoll kommer senare på hemsidan
.
Efter förhandlingarna fortsatte många av oss att besöka två kyrkor: Ekebyborna och Västra Eneby.  Emil guidade oss i dessa. I Ekebybornas sakristia visade han oss på den stora stenhäll som ligger över graven där  vår förfader Nils Stenhammar och hans hustru, vår anmoder Anna Elisabeth (född Svedera) är begravda. På väggen över graven finns ett epitafium med prostens och prostinnans levnadsbeskrivning i korta drag. Att våra förfäders ben ännu vilar runder kyrkohällen har förre kyrkvärden Lars Olai berättat. Enl. Emil har han själv konstaterat detta i samband med en reparation i sakristian.
Anna Egberth inte bara öppnade kyrkan för oss utan hon berättade också för ossom kyrkan. Det visade sig också att honäven var en duktig kyrkomusiker. Besöket avslutades därför med spontan psalmsång då Anna ackompanjerade bl.a. till  psalm 77:4-5 (...barnens liksom fädrens ljud stige upp till samme Gud...) 


Till slut gjorde vi en avstickare till Västra Stenby. Emil berättade att församlingen bildades 1812, då de forna församlingarna Sten och Kälvsten slogs ihop. Det gamla Sten är vår släkts urhem. Efterleden -hammar hör troligen ihop med den ryttarhammare som var en omhuldad symbol för ryttare vid denna tid. Flera släkter med ryttare/kavallerister som förfäder har tagit namn i analogi till vårt släktnamn, t.ex. Stålhammar, Gyllenhammar, Hjulhammar.

Emil menar att vår förfader Peder Olofsson bör ha begravts i Stens gamla kyrka, Hans gravhäll flyttades över från denna till Västra Stenby i samband med det nya kyrkbygget. Den är mycket välbevarad. (
Mer om stenen och Emils tankar om vår släkts anor kommer att läggas ut under fliken Om släkten > Släktens äldsta senare i höst. Där finns redan en hel del att läsa!)

Tack för ett trevligt och intressant släktmöte! 
 

I samband med släktmötet i Ekebyborna gamla prästgård den 9/9-2017 besöktes Ekebyborna kyrka. Socknens mest berömda invånare är den heliga Birgitta. Det finns en legend om att kyrkan skall vara byggd där hon en dag kastade sitt ridspö. Det är inte mer än just en legend. Kyrkan är nämligen byggd minst hundra år före Birgitta bodde på Ulvåsa.

Släktmötet i Uppsala 2015
Den 30 maj träffades medlemmar i släktföreningen på Östgöta nation.

Vi började med kaffe  och litet mingel i de gamla fina sällskapslokalerna.
 

Vi fick sedan en intressant föreläsning av professor Christer Åsberg (själv östgöte) om själva byggnaden och om livet på nationerna sedan 1600-talet. Anna Minidis kompletterade trevligt med sina erfarenheter som student och doktorand under 1980-90-talen. (Rättat!) 

Därefter promenerade vi ut i regnet till den s.k. nationsgraven där Johan Stenhammar ligger begravd. Hans namn finns i alla fall inristat på stenen. Professor Åsberg berättade där om Johan Stenhammar och hans liv.

Vi fortsatte med bilar tiil Ansgarsgården där vi blev serverade en god  italiensk buffé som Annhild med familj hade ordnat. Till kaffet berättade Katarina Elvin om en nyutkommen bok om konstnären Ivan Lönnberg, barnbarn till Mathilda Stenhammar och Carl Johan Lönnberg.

Ett mycket trevligt och intressant släktmöte  avslutades med "årsmötesförhandlingar". Protokoll från detta kommer.

Utanför protokollet fick vi lyssna till en visa om den goda tårtan och en dikt skrivna av de närvarande barnen och framförda av Henning Åsberg 7 år.

 En liten släkting beundrar den gamla spisen.

Emil, Nils och Gertrud vid "serveringsbordet"

Storgården i Esplunda rusthåll

Ett annat hus i rusthållet.

Anna berättar om något för Annhild, Gertrud och Gunnar framför det gamla uthuset.

Boken är skriven av Margaeta Larsson

Två interiörbilder från prästgården

Mathilda och Carl Johan i biblioteket på Munkebo gård

          Ekebyborna kyrka 2017

  Psalmsång med Anna på läktaren

 Samtliga ovantående foton utom Munkebofotot  är tagna av Katarina Elvin