Foton,inbjudningar/protokoll/berät-telser från några Släktmöten.

 Släktmöte med släkten Lindblom troligen från 1940
Gerda Lindblom, Emmy Lindblom, Märta Lindblom, Johannes Lindblom, Andreas Lindblom, Lydia Wessén, Friedrich Benzinger, Elias Wessén, Naemi Weman och Teofil Lindblom.
Christian Stenhammar 1870-1948) var gift med Salome Lindblom (1880-1919) De fick sönerna Fred, Evald och dottern Anna.
Fred  fick sonen Lars (vår kassör) och dottern Maseleine.

Övre raden: från vänster: Fred Stenhammar, Sven Nordell, Eric Lidforss, Alice och Kurt Benzinger, Malin Uddling, Andreas Lindblom, Nathanael Wessén, Sigurd Lindblom, Maja Lidforss
Mellersta raden: Teofil Lindblom, Elias Wessén, Marianne Stenhammar, Gisela Tillman, Friedrich Benzinger, Gull Wessén, Emmy Lindblom, Märta Wessén, Naëmi Weman
Nedersta raden: Erland Wessén, Sture Tillman, Ingrid Nordell, Sven och Siv Lindblom
På baksidan av fotot står  står det:
Släktmiddag hos Andreas Lindblom 10/1 52 på Sagaliden, Skansen
Andreas var styresman för Nordiska museet och Skansen
(från 1940-1945. (förf. anm.)

(Andreas Lindblom var Freds morbror och Emmy hans moster.)
  
  
 
 

Släktmötet i Vreta Kloster 2021

Foto: Jean-Yves Guillemain

Den 2 oktober var det dags igen för släkten Stenhammar att samlas. På grund av coronapandemin har det blivit tre år sedan vi träffades sist. Trots att restriktionerna från regeringen nyligen hade släppts så var det flera släktingar som avstod från att komma. Vi var ändå 36 medlemmar som samlades för att fira föreningens 75-jubileum och för att besöka Vreta klosters kyrka, den gamla fina prästgården och komminister-gården samt slutligen deltaga i årsmötes-förhandlingarna.
 

Vi började med att lyssna på Emil som berättade om kyrkan och klostret. Kyrkan uppfördes under 1100-talet och klostret som grundades även det på 1100-talet var verksamt ända fram till 1580. I klosterruinerna kunde man ana både arbetsrum och "badrum" med rinnande vatten för nunnorna.
 

                                                        Foto: Eva-Geli Stenhammar

Foto: Jean-Yves Guillemain


Efter Emils visning gick vi alla till prästgården där vi hurrade och skålade, i alkoholfritt "bubbel" och Cava från Barcelona, för vår släktförening som i år fyller 75 år. 

Foto: Jean-Yves Guillemain

Foto Susanna Gernandt


 

Foto Eva Geli-Stenhammar

Lunchen som sedan följde i prästgården bestod av en god Lasagne som kom från en närliggande cateringfirma. Vi satt i två rum på två olika plan och Emil hade dukat och gjort bordsplaceringen.

Lunchgäster en trappa upp. Foto Katarina Elvin

Emil berättade sedan om prästgården , vilka som bott däroch  även om familjen Adolph Stenhammar och de tre sönerna som vi nästan alla som var närvarande härstammar från: Mathias, Christian och Jacob Axel.

Foto Johan Stenhammar

 Efter detta följde årsmötesförhandlingar. Ekonomin presenterades av Margaretha Stenhammar, Katarina sa några ord om hemsidan, Vi dikuterade kommande släktträfar och släktmöten. Förslag kom på Stenhammarsångtävlingen  9-17 juni 2022 i Norrköping.  och Barcelona.
Annhild Stenhammar avtackades för sitt arbete i styrelsen och två nya medlemmar valdes in: Alexander Andrée och Eva Geli-Stenhammar.
Valberedningen utökades med en person: Johan Stenhammar. 

 

Därefter åkte alla i väg för att besöka den gamla komminstergården där famljen Krantz hade bott en tid då Adolf Krantz var kyrkoherde i Vreta. Adolf var gift med Anna Stenhammar. De fick 10 barn och de flesta  föddes och växte upp på komminstergården.Nu bor Anders Tegnell där och han tog emot oss alla och berättade om gården idag och att det var hans far som köpt  den när Anders var ung. 

Stort tack till alla som medverkade och gjorde vårt släktmöte så trevligt och minnesvärt!

Släktmötet i Ekebyborna 2017  

Den  9 september samlades 17 medlemmar i den gamla prästgåren i Ekebyborna (=Ekeby vid sjön Boren). Vädret var bra nästan hela dagen.

Prästgården"har legat på denna plats åtminstone från 1642, troligen ännu längre tillbaka i tiden.
År 1989 skänkte Nordiska museet prästgården till Ask-Ekebyborna hembygdsförening. Samtidigt förklarades den som statligt byggnadsminne. Byggnaden var då i mycket dåligt skick p.g.a. eftersatt underhåll. Men genom idogt arbete av medlemmar i hembygdsföreningen och genom fyra stycken byggnadsvårdsläger, där hantverkare och volontärer deltog, blev den restaurerad till sitt nuvarande skick.    http://www.askekeby.se  
     
Allas vår Bettan" hade ordnat med god lunch i köket bestående av rostbiff och potatissallad med olika tillbehör.

Under kaffet berättade Katarina till bilder om en spännande släktresa som hon gjort under sommaren 2017.  Emil kompletterade. Bl.a. hade hon besökt gården Svärtinge där hon fått veta om vilka som ägt gården före Oscar Pettersson och Signe Lönnberg. Oscar hade låtit snida årtalet då paret flyttade in tillsammans med sina initialer in i den gamla entrédörren från 1700-talet och även låtit markera detta innne på husets trappavsats.

 I slutet av resan besökte hon Esplunda i Fornåsa. Efter att ha kontaktat Hembygdsföreningen i Fornåsa och berättat om sitt släktskap med släkterna Lönnberg och Stenhammar fick hon reda på att där bodde flera släktingar. Tilllsammans med två av dessa som  arbetade i Hembygdsgården  blev det ett intressant besök i  Fornåsa kyrka och på kyrkogården samt en tur bland de de gamla husen i rusthållet.

Med hjälp av Emil berättade Katarina sedan om  två av Nils Persson Stenhammars  nio barn: Olof Stenhammar och hans syster Britha och visade en "stamtavla" som hon hade fått av Anna Egberth, en av de nyfunna släktingarna. Denna visade hur vi är släkt.

Att göra ett fullständigt släktträd som innehåller både Olof och Brithas  ättlingar är inte möjligt att göra på denna sida . Under fliken Om släkten finns bara tre generationer av Olofs ättlingar men skall fyllas på. Av våra nufunna släktingar har vi nu fått en tavla på Brithas ättlingar:

 

Nils Persson Stenhammar
Britha Stenhammar
Catharina Elofsdotter                                  Anna Elofsdotter
Andreas Niklas  Stenhammar                   Ingrid Jönsdotter
Anders Nilsson Stenhammar                   Maria Persdotter
Anna Catharina Larsd:tr                                Stenh.Nils Nilsson
Lars Larsson                                               Anders Nilsson
Carolina Larsdotter                                              Lisa Greta Andersd:tr
Carl Julius Björkman                                     Johan Johansson
Oscar Björkman                                          Anna Johansson
Mary Björkman                                      Hans Egberth
Ingegerd Gunnarsson                            Anna Egberth

                              Anna EgberthAnna Egberths far, Hans, är släktforskare och Anna går nu i sin fars forspår Anna har delat med sig av detta träd. Annas mor Ingegerd arbetar i Fornsåsa/Lönsås Hembygdsförening. Både Ingegerd och Anna var med på vårt släktmöte.

 Britha gifte sig 1679 med Elof Hedman som var officer vid Östgöta regemente och betydligt mycket äldre än hon. Han hade övertagit familjegården i Norrstens by.  Britha blev tidigt änka med omyndiga barn och levde enligt en pålitlig källa i stor fattigdom. 
Det finns en historia om Elof från samma källa Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjär-regementets historia del 6. som berättar att han efter ett barndop deltog han i en duell och skadeskjöt en man och blev degraderad. 
I boken En ofärdig historia om Norrstens by och dess innevånare  berättas också denna historia. 


Brithas bror Olof föddes och dog i Vinnserstad och gifte sig med Anna Jönsdotter. Alla nu levande Stenhamrar härstammar från honom. Paret fick en son: Nils (Nicolaus) Olofsson Stenhammar som fick utbildning och prästvigdes 1724. Han blev kyrkoherde i Ekbyborna-Asks pastorat 1733 och kontraktsprost 1746.Han var enligt källorna en myndig man och smått despostisk. Han kallades av sina ämbetsbröder för "Påven i Ask"


Katarinas släktresa slutade på Munkebo gård i Skeda hos Anna Lönnberg som nu tillsammans med sin bror förvaltar gården. Bilden nedan med Mathilda och Karl Johan i biblioteket på Munkebo finns redan på hemsidan men förtjänar att visas igen. 
 

Mathilda och Carl Johan i biblioteket på Munkebo gård

Släktmötet fortsa
tte sedan med årsmötes-förhandlingar. Protokoll kommer senare på hemsidan
.

Efter förhandlingarna fortsatte många av oss att besöka två kyrkor: Ekebyborna och Västra Eneby.  Emil guidade oss i dessa. I Ekebybornas sakristia visade han oss på den stora stenhäll som ligger över graven där  vår förfader Nils Stenhammar och hans hustru, vår anmoder Anna Elisabeth (född Svedera) är begravda. På väggen över graven finns ett epitafium med prostens och prostinnans levnadsbeskrivning i korta drag. Att våra förfäders ben ännu vilar runder kyrkohällen har förre kyrkvärden Lars Olai berättat. Enl. Emil har han själv konstaterat detta i samband med en reparation i sakristian.
Anna Egberth inte bara öppnade kyrkan för oss utan hon berättade också för ossom kyrkan. Det visade sig också att honäven var en duktig kyrkomusiker. Besöket avslutades därför med spontan psalmsång då Anna ackompanjerade bl.a. till  psalm 77:4-5 (...barnens liksom fädrens ljud stige upp till samme Gud...) Till slut gjorde vi en avstickare till Västra Stenby. Emil berättade att församlingen bildades 1812, då de forna församlingarna Sten och Kälvsten slogs ihop. Det gamla Sten är vår släkts urhem. Efterleden -hammar hör troligen ihop med den ryttarhammare som var en omhuldad symbol för ryttare vid denna tid. Flera släkter med ryttare/kavallerister som förfäder har tagit namn i analogi till vårt släktnamn, t.ex. Stålhammar, Gyllenhammar, Hjulhammar.

Emil menar att vår förfader Peder Olofsson bör ha begravts i Stens gamla kyrka, Hans gravhäll flyttades över från denna till Västra Stenby i samband med det nya kyrkbygget. Den är mycket välbevarad. (
Mer om stenen och Emils tankar om vår släkts anor kommer att läggas ut under fliken Om släkten > Släktens äldsta senare i höst. Där finns redan en hel del att läsa!)
I samband med släktmötet och besöket i  Ekebyborna kyrka fick vi veta att socknens mest berömda invånare är den heliga Birgitta. Det finns en legend om att kyrkan skall vara byggd där hon en dag kastade sitt ridspö. Det är inte mer än just en legend. Kyrkan är nämligen byggd minst hundra år före Birgitta bodde på Ulvåsa.

Tack för ett trevligt och intressant släktmöte! 

Släktmötet i Uppsala 2015
Den 30 maj träffades medlemmar i släktföreningen på Östgöta nation.

Vi började med kaffe  och litet mingel i de gamla fina sällskapslokalerna.
 

Vi fick sedan en intressant föreläsning av professor Christer Åsberg (själv östgöte) om själva byggnaden och om livet på nationerna sedan 1600-talet. Anna Minidis kompletterade trevligt med sina erfarenheter som student och doktorand under 1980-90-talen. (Rättat!) 

Därefter promenerade vi ut i regnet till den s.k. nationsgraven där Johan Stenhammar ligger begravd. Hans namn finns i alla fall inristat på stenen. Professor Åsberg berättade där om Johan Stenhammar och hans liv.

Vi fortsatte med bilar tiil Ansgarsgården där vi blev serverade en god  italiensk buffé som Annhild med familj hade ordnat. Till kaffet berättade Katarina Elvin om en nyutkommen bok om konstnären Ivan Lönnberg, barnbarn till Mathilda Stenhammar och Carl Johan Lönnberg.

Ett mycket trevligt och intressant släktmöte  avslutades med "årsmötesförhandlingar". Protokoll från detta kommer.

Utanför protokollet fick vi lyssna till en visa om den goda tårtan och en dikt skrivna av de närvarande barnen och framförda av Henning Åsberg 7 år.

Släktmötet i Häradshammar

Släktmötet inleddes med att vi alla samlades i kyrkan och fick lyssna till Pär Linderoth, komminister i Östra Vikbolandets pastorat, som berättade om kyrkan och visade oss föremål som funnits på Christian Stenhammars tid t.ex. dopfunten, altartavlan, predikstolen. Se nedan!

Margaetha Stenhammar i prediksstolen.

Släktmötet i Risinge 2006

Släktmöte 2006 S:ta Maria ka., Risinge Släktmöte 2006 S:ta Maria ka., Risinge

Ett 30-tal medlemmar deltog på träffen i Risinge prästgård.
- Anledningen till att vi valt Risinge är dels för att en av våra förfäder kontraktsprosten Matthias Stenhammar verkade i Risinge från 1797 till sin död 1845 samt att det är finaldagen för "Wilhelm Stenhammar International Music Competition", säger Elisabeth Stenhammar-Larsson.
Matthias Stenhammar var påverkande när det gällde nya kyrkans uppförande och även själva prästgården. Han hann inte uppleva någon av byggnaderna. Dessutom bidrog han genom donationer till socknens fattigvård och skolundervisning.
- Han var den rikaste prästen i Östergötland och hade stor betydelse för socknen, säger Elisabeth.
Matthias var gift två gånger. Andra gången med Jaquette Jern, dotter till församlingens komminister Lars Gustav Jern. Matthias var 70 år och Jaquette 20 när de gifte sig och det sägs att äktenskapet var lyckligt.
Dottern Mathilda, gift Lönnberg, blev författare och beskrev vardagslivet och familjelivet. Mathilda skrev flera romaner och noveller från Risingetrakten, som har ett stort kultur- och lokalhistoriskt värde. Dessa verk ger en intressant inblick i livet i Risinge på 1800-talet. Flera av Mathildas avkommor deltog på helgens möte.
Familjenamnet har förts vidare genom två av Matthias yngre halvbröder. Christian, prost i Häradshammar och Jacob Axel, bokhandlare och boktryckare, sedermera vice pastor i Vreta och Stjärnorps pastorat.
- Risinge har varit och är en viktig plats i släkten Stenhammars historia. Idag bor 14 av släktens medlemmar i Risinge socken, säger Elisabeth.
Gudstjänst, föreningsmöte, lunch och guidning i Sankta Maria kyrka bestod träffen av innan dagen avslutades med den stora musiktävlingens finalkonsert i De Geerhallen i Norrköping.
- Det är 60 tävlande från 24 länder och blir en pampig avslutning på släktmötet, säger Elisabeth.

loading...

Foto: Jean-Yves Guillemain

Foto: Helena Elvin-Guillemain

Vykort

 En liten släkting beundrar den gamla spisen.

Emil, Nils och Gertrud vid "serveringsbordet"

Storgården i Esplunda rusthåll

Ett annat hus i rusthållet.

Anna berättar om något för Annhild, Gertrud och Gunnar framför det gamla uthuset.

Boken är skriven av Margaeta Larsson

Två interiörbilder från prästgården

          Ekebyborna kyrka 2017

  Psalmsång med Anna på läktaren

 Samtliga ovantående foton utom Munkebofotot  är tagna av Katarina Elvin