Styrelse 2014

Elisabeth Stenhammar-Larsson Ålderkvinna (ordförande)

Katarina Elvin, vice ordf.

Emil Stenhammar  släktskrivare (sekreterare)

Gertrud Graf

Lars Stenhammar kassabevarare (kassör)

Margaretha Stenhammar kassabevare (kassör)

Annhild Lundgren