Styrelse 2021-2022

Elisabeth Stenhammar-Larsson Ålderkvinna (ordförande)      elisabeth.stenhammar@live.se
Katarina Elvin, vice ordf.                                                                    katarina.elvin@gmail.com
Emil Stenhammar  släktskrivare (sekreterare)                             emil.stenhammar@svenskakyrkan.se
Gertrud Graf                                                                                         gertrud.graf@gmail.com
Lars Stenhammar kassabevarare (kassör)                                    larsstenhammar@yahoo.com
Margaretha Stenhammar kassabevare (kassör)                          margarethastenhammar@yahoo.com
Eva Geli-Stenhammar                                                                      e@geli-stenhammar.com
Alexander Andrée                                                                              alexander.andree@utoronto.ca