Styrelse 2014

Elisabeth Stenhammar-Larsson Ålderkvinna (ordförande)

Katarina Elvin, vice ordf. katarina.elvin@gmail.com

Emil Stenhammar  släktskrivare (sekreterare)

Gertrud Graf

Lars Stenhammar kassabevarare (kassör) larsstenhammar@yahoo.com

Margaretha Stenhammar kassabevare (kassör)

Annhild Lundgren