Ättlingar till Olof Stenhammar och hans krets

 Nils Pehrson Stenhammars och Ingeborg Pehrsdotters yngste son var Olof, från vilken släktens samtliga nu levande medlemmar härstammar.
 

Olof Stenhammar Bonde och rusthållare i Vinnerstads socken i Östergötland .Född 1671 i Vinnerstad. Död 1729.

Familj med Anna, Maria Jönsdotter Född 1675 Västra Stenby, Östergötland. Död 1748 i Vinnerstad, Vigsel 1694-10-14 i Vinnerstads socken.
Paret fick en son:

 Nils Olof  (Nicolaus) Stenhammar. Rektor, kyrkoherde, prost, riksdagsman. Född 1697 Vinnerstads socken,Östergötland. Blev fil.dr 1722 och professor 1724. Död 1798-02-09.

Rektor i Vadstena och kyrkoherde i Orlunda pastorat 1727-05-01; kyrkoherde i Ekebyborna och Asks pastorat 1733-11-11; kontraktsprost 1746; ägde Vinnerstads rusthåll;

En myndig man, självständig och rakryggad av smått despotisk läggning; gick bland sina ämbetsbröder inom stiftet vanligen under benämningen "Påven i Ask"

Kallades också " Linköpings stifts osynlige biskop"

Familj med Anna Elisabeth Svedera Född 1699 i Uppsala. Död 1782 i Vinnerstad.Vigsel 1726

Paret fick två söner:  Adolph och Pehr och en dotter: Anna Catharina (se nedan)

Ekebyborna 2014 Foto Emil Stenhammar
Köket på Ekebyborna 2014 Foto Emil Stenhammar

Sidan fotograferad av Katarina Elvin vid styrelsens arbetsmöte hos Elisabeth Stenhammar hösten 2014


Ättlingarna:
I. Adolph, Stenhammar Fil.mag, Prost o riksdagsman Född 1727 i Ekebyborna  Död 1798 i Västra Eds socken  Prost i Östra och Västra Eds pastorat i 36 år, Linköpings stift .Ledamot av Kungliga Nordstierneorden.

Gift 1:o med
Anna Sofia Jonsdotter Mozelia, född 1732. Vigsel 1763. Hon dog 1772 då barnen var små.

Gift 2:o 1772 med
Fredrika de Brenner född 1745 i Vika socken, Östergötland. Död 1801 i Söderköping. Vigsel 1772 Dunker, Södermanland.

Adolf var hängiven beundrare av Gustaf III. Han blev mycket förmögen. Enligt sonen Matthias var han mycket sträng och husaga förekom. Hans andra hustru behandlades nästan som en slav i huset.

Han fick sammanlagt 11 barn.

 Med sin första hustru fick han sex barn. Alla barnen föddes i Västra Eds socken:1. Elisabeth Margaretha Stenhammar. Född 1764-01-23 . Död 1802.

    Familj med med Henning Hallström Född 1749 Lofta prästgård, Östergötland.    Död 1816 Lofta, Östergötlands län.

          Barn:
         1 Carl Erik Hallström. Född 1786-10-03 Lofta prästgård, Östergötland. Var en känd östgötastudent. Blev biskop i Visby efter att ha varit kyrkoherde i sin morfars pastorat Västra Ed.. Efter 17 år i Visby flyttade han till Västervik där ha bodde fram till sin död 1861-12-22 då staden  fick ta emot stora donationer.

Emil Stenhammar berättar att Stiftsantikvarien i Visby har hävdat att porträttet som hänger i trapphuset på stiftskansliet i Visby skulle föreställa någon annan, men prosten Anders Jernberg hävdar bestämt att det är Hallström. Bilden är beskuren.
Emil Stenhammar berättar att Stiftsantikvarien i Visby har hävdat att porträttet som hänger i trapphuset på stiftskansliet i Visby skulle föreställa någon annan, men prosten Anders Jernberg hävdar bestämt att det är Hallström. Bilden är beskuren.

var 

 2. Nils Stenhammar. Född 1765-01-08 Auditör vid enkedrottningens regemente i Stralsund.   Västra Eds socken, Kalmar län. Död 1815-01-08 Norrköping, Östergötland.(Auditör = domare o utredare i militära mål).
  Familj med Ulrica Kumlien Född 1784. Död 1849

            Barn:
          1. Ulrika, Charlotta Stenhammar. Född 1811-01-31 Krokek, Norrköpings kn, Östergötland. Död 1880 Norrköping, Östergötland.
Bodde i 10 år hos sin farbror Matthias

Äktenskap med Jacob von Leesen Född 1802 Hamburg, Tyskland. Död 1876 Norrköping, Östergötland Vigsel 1831-10-22 Risinge kyrka, Risinge, Östergötland.

Barn:
1.1 Ludvig van Leesen. Född 1833. Död 1863

Familj med?
Barn:

1.1.1 Jacob, Ludvig, James von Leesen. Född 1863-11-28 Hedvig Norrköping, Östergötland. Död 1922-01-27.Inflyttad till Kvillinge 1891

Var ägare till Krusenhof i Kvillinge fram till 1912 då han sålde detta till riksmarskalk Otto Printzsköld

Äktenskap med Thyra Lovisa Gabriella Sandberg (Född 1877 Norrköpings Hedvig, Östergötland. Död 1971.). Vigsel 1897.

   2.
Amalia Stenhammar. Ogift. Född 1815-01-24 Norrköping, Östergötland.

Bodde hos sin farbror och faster Matthias och Jaquette efter faderns död. Efter Matthias död flyttade hon till Norrköping från Ingelstad som var en av Matthias gårdar.

   3. Matthias Stenhammar, Född 1766-07-06 Tävelstad, Västra Eds socken, Fil.kand.1787, fil.dr.1788, prästvigd 1791, Hovpredikant 1792 ,teol.dr 1809 blev kyrkoherde i Risinge, Linköpings stift 1797, kontraktsprost, riksdagsman flera gånger under åren 1809 till 1823, ledare av musikaliska akademien 1797  Död 1845-05-07 Ingelstad, Västergården, Östergötland


"Kyrkobyggnadsfrågan i Risinge framfördes 1843 av prosten Mathias Stenhammar när en byggmästare Abraham Nyström från Motala, skulle företaga en resa genom socknen."

30 september 1849 - Mikaelidagen invigdes kyrkan av Biskop Johan Hedren, prosten Anders Arvid Arvedson och komminister Lars-Gustaf Jern. Den ansågs vara "Ibland de skönaste i vårt land" Varken prosten Stenhammar eller  dir. Nyström fick uppleva invigningen. Sluträkningen blev 34 637 RD 28 SK ban-co. Det var en hög kostnad, men den hade blivit ännu högre om inte byggmästaren skickligt hållit kostnaderna nere."
            

Matthias Stenhammar var också psalmdiktare. Han reste även  runt i Europa med sin yngre bror Johan.

Tre ggr fick han pris av Sv. Akademien.

Han ansågs ha ett "Utmärkt förstånd, ordning och praktiskt sinne".

Han ansågs också vara rikets rikaste präst. Han var ägare av Ringstad i Östra Eneby och av Viby i Östra Ryd och andra gårdar samt var delägare i bruk. Han instiftade två stipendier: Östgöta nations studenter i Uppsala och donationer till fattiga och till folkundervisning i Risinge socken.

(Enl. Kerstin Stenhammar påminde hans profil om Einar Lönnbergs som var hans dotterson.)

Familj nr 1med Anna Charlotta Reutersköld Född 1762. Död 1835
Barn:
1. Aurora, Eva Sophia (Eve-Sophie) Stenhammar. Född 1803-08-13. Död 1863-02-21 Västra Harg, Östergötland.

Familj nr 2 med Ulrika Christina Jakobina (Jaquette) Jern, Född 1816-02-17 Varv och Styra, Östergötland. Död 1898-12-28 Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötland.). Vigsel 1836. Läs mera under fliken :Släktingar med särskilda livsöden

Gift 2:o med Per Axel Stenhammar, Arrendator
Gift 3:o med Lars Johan Lönberg  Rådman, riksdagsman


En liten kuriositet har Emil hittat.: Lars Johan ( 19år) och Carl Mattias ((17år) Christian Stenhammars son, var opponenter tillsammans på förmodligen en prästexamen år 1835 Linköpings gymnasium. Den blivande prästen var 41 år och blev sedan kyrkoherde i Ingatorp..
 

Barn:
2. Mathilda, Lovisa, Jacobina Stenhammar. Född 1837-09-29 Risinge socken, Östergötland. Död 1907-03-09 Nordanbacken, Vist socken, Östergötland. Gift med Carl Johan Leonard Lönnberg fil.dr och riksdagsman född 1828-04-24 i Linköping. Död 1905-09-12. Paret fick åtta barn varav sex levde till vuxen ålder.
 


Deras äldsta dotter, Signe, gifte sig med Oscar, Fredrik, Wladimir Pettersson (bror till Anna Maria Laura Pettersson gift med Matts Stenhammar). De fick gården Svärtinge efter Signes morfar, Matthias Stenhammar. De fick två barn: Gunhild och Oscar  och Signe fick ytterliggare en son: Ivan Lönnberg. Läs mera under fliken nedan: Släktingar med särskilda livsöden

Den näst äldsta dottern, Elin, gifte sig med tobaksfabrikören Ernst Asklund. Hennes svärfars, Jon Asklunds pampiga gravsten har hittats och fotograferats av Emil Stenhammar 2019

På tavlan vid graven står det: "Jon Asklund var länge Linköpings störste företagare med sin tobaksfabrik med tidvis hundratals arbetare. Han efterträddes av sin son Ernst Asklund som 1893 byggde Asklundska villanVid Magasintorget i Linköping.


4. Anna Maria Stenhammar f.1767 d.1768 ("i koppor") 1 år

5. Johan (Johannes) Stenhammar , Född 1769 i Västra Eds socken, Kalmar län. Lektor i Linköping, skald och ledamot av Svenska akademien, där han var Johan Henric Kellgrens eferträdare. Han blev docent i Människans historia 1792 Död 1799 i Uppsala. Ogift 

Klicka på namnet ovan så finns mer information att hämta på Wikipedia. 

  • I innehållsförteckningen syns flera av de poem som Johan Stenhammar fick pris för av Svenska Akademien.
  • ​Släktföreningen besökte hans grav under släktmötet  2015
  • Boken finns på Munkebo gård .Sidorna är fotograferades med en mobiltelefon 2010 av Katarina Elvin

6. Anna Sofia Stenhammar f .1770, d. 1780 Endast 10 år gammal

ll -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med sin andra hustru fick Adolf fem barn:

1. Hedvig Elisabeth Stenhammar Född 1773 i Västra Ed, Östergötland,Död 1810 Drothem, Östergötland  Familj med kyrkoherden i Drothems pastorat, kontraktsprosten Arvid Wallbeck f.1748

Barn:

   1 Fredrika Elisabet Wallbeck. Född 1798 Drothem, Östergötland. Död 1803 Drothem, Östergötland

   2 Johan, Adolf Wallbeck. Född 1800 Drothem, Östergötland.

   3 Klas, Stefan Wallbeck. Född 1802 Drothem, Östergötland.


2..
Maria Christina Stenhammar Född.1774, Död 1779 blev 5 år

3
. Carl  Stenhammar Född. 1782, död 1827 Begravd på Sola kyrkogård.
Vetenskapsman, professor vid Carolinska institutet, riksdagsman
Familj med Paulina Elliot Född på Karlberg, Solna 1800 Död 1876 Paret fick inga barn.

Nedan en förteckning av Carl Stenhammars boksamling som skulle säljas på bok-och Autionskammaren i Stockholm efter hans död. Samlingen bestod av ca 1000 böcker och förteckningen är på 62 sidor. Denna har skänkts av Christina Bergengren.


4. Christian Stenhammar f. 1783; kyrkoherde, prost; naturforskare, riksdagsman Död. 1866-01-10

Familj I med Anna-Brita Sundström Född 1788 i Linköping Död 1821 i Linköping

Familj II med Ann-Charlott Kernell Född 1799 Död 1838

Barn: se släktträdet nedan

 Teol.dr, fil jubelmagister, lektor i Linköping, naturforskare, kommendör av Nordstjärneorden.

Blev student i Uppsala 1801, magister primus 1809 och docent i fysik där 1810. Han anställdes som gymnasieadjunkt i Linköping 1811 och utnämndes till lektor i historia där 1822 och (under tiden prästvigd 1813 och prebendekyrkoherde i Törnevalla samt honorarie prost 1820) till kyrkoherde i Häradshammar och Jonsberg 1828.

I början hörde han till oppositionen, som då ivrade för allehanda samhällsförbättringar, men med sin konservativa läggning övergick han småningom till en konservatism, som inte ville veta av några nyheter. Under sin riksdagstid var han en flitig brevskrivare, och med stöd av hans korrespondens utgav hans son, Evald Stenhammar, i tre band 1902-03 Bilder ur riksdags- och hufvudstadslifvet i bref till hemmet och vänner i hemorten (omfattande tiden 1834-51).

Christian Stenhammar ägnade sig i hög grad åt lavar och tillsammans med Elias Fries och G.K. Ljungstedt utgav han 1825 faskikel 5 och 6 och 1831 faskikel 10 och 14 av exsickatverket "Lichenes Sueciæ exsiccati" samt bifogade i tryck Schedulæ criticæ de lichenibus exsiccatis Sueciæ. I lichenologiskt syfte företog han tre gotlandsresor 1845, 1855 och 1857.
 
 

Brevet från professor Thore M. Fries om Christian Stenhammars efterlämnade vetenskapliga skrifter.

Nedan finns ett försök att få ut det viktigaste i brevet. men det är inte så svårt att läsa hela brevet för dem som är intresserade:
Fries  skriver att han samrått med Evald Stenhammar om Christian Stenhammars  efterlämnade skrifter och att han skall ombesörja att skrifterna "Lichenes Sueciæ exsiccati" ordnas och ges ut enligt den avlidnes önskan.

Fries skriver vidare att samlingen "Svenska fanerogama växter, mossor och alger"  lämnas till Norrköpings läroverk. Det skulle vara en lämplig gåva eftersom läroverket saknat ett herbarium. Linköpings läroverk äger rika samlingar av detta. men eftersom där inte finns utländska fanerogamer lämnas den samlingen dit.

Vidare föreslår Fries att lavherbariet  överlämnas till Kungl. Vetenskapsakademin med vissa förbehåll: att en "mindre lösepenning derför erlägges" och att  en kunnig och intresserad person tar hand om den. Fries anser att den måste vårdas och är viktig för vetenskapen. Han anser att Vetenskapsakademien har behov av en sådan samling.

Insektssamlingen föreslås lämnas till Uppsala akademi och hämtas av akademin. Han skriver att man där saknar en senare insektssamling och att denborde tas emot med tacksamhet.

Snäckor, koraller etc kan skänkas till en stipendiefond eller till Linköpings läroverk. Han är bekymrad över inpackningen och sändandet av samlingen som han förstår är stort. men skulle den säljas vore det bäst att skicka den till Stockholm och en konservator där som säkert skulle ta på sig detta.

 5. Jacob Axel Stenhammar Född 1788 Bokhandlare och boktryckare, präst.  Död 1826-07-17 Vreta kloster, Östergötland.

 Medlem i Auroraförbundet. Inköpte Akademiska bokhandeln i Uppsala. Gick inte så bra. Prästvigdes. Drunknade i Göta kanal (Pålstorps slussar). Kanske självmord. Vittnen berättade att han hade verkat förvirrad.

(Odén ÖM 4292). Vitterhetsidkare; akademiboktryckare i Uppsala 1810-1815; medutgivare av Eleganttidning 1810 och Upsala tidning 1810-1815; pappersbruksidkare i Gärdserum 1815. Prv. 1817; s.m. adjunkt, slutl. anst. i Vreta kloster 1818, vice pastor 1822.  "På grund af sina löftesrika anlag för skaldekonsten upptogs S. under vistelsen i Uppsala i Auroraförbundet; författade åtskilliga poëmer, af hvilka flere äro intagna i ofvannämnda tidningar. Med bättre studier och mera allvar skulle han utan tvifvel kommit att intaga ett framstående rum i vår vitterhets häfder. Nu blefvo hans anlag outvecklade och kväfdes tidigt af hans böjelse för förströelser. Hbg" (Odén).


Familj med Elisabeth, Sophia Viridén Född 1792 Svinstad, Östergötland. Död 1878 Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötland. Vigsel 1814 Svinstad, Östergötland


Barn:

   1 Per Axel Stenhammar. Född 1815-03-14 Uppsala, Uppland. Död 1853-11-01 Askeby, Östergötland.
​Gift med Jacquette Jern i hennes andra äktenskap. Läs mer under fliken Släktingar med särskilda livsöden!
 
   2 Henriette, Sophia, Charlotta Stenhammar. Född 1819-03-08 Vreta kloster, Östergötland.

   3 Laura, Lovisa Stenhammar. Född 1822-02-23 Vreta kloster, Östergötland.

Nedan ett diagram med Adolphs Stenhammars barn:

Nedan ett diagram med Christian Stenhammars barn:

Nedan finns brevet från Emil Stenhammar:


Vad hände med Christians alla barn?

Christian gifte sig 1814 med Anna-Britta Sundström som dog 1821. De fick tre barn: Mimmi, Hedda och Mats. Mimmi gifte sig med brukspredikanten Johan Almén (1804-1865) men de fick inga barn. Varken Hedda eller Mats gifte sig.

År 1823 gifte Christian om sig med Ann-Charlotte Kernell som dog bara 39 år i lungsot efter att ha fött åtta barn. Äldsta dottern Sophia föddes 1824 och dog ogift 1908 i Häradshammar.

Dotter nummer två, Caroline, växte upp hos Eve-Sophie Hummelhielm som var barnlös. Eve-Sophie var född Stenhammar (en av Matthias Stenhammars två döttrar). Även systrarna  Hilda och Paulina tog Eve-Sophie hand om. I Kerstin Stenhammars krönika nr 7 kan man läsa Eve-Sophies brev till  "döttrarna".  Hummelhielms höll bröllop för Caroline när hon gifte sig med  löjtnanten Gustaf Heribert Odencrants år 1846. Paret fick två söner.

Christians förste son, Per, blev bara 12 dagar.

Det fjärde barnet, sonen Per Ulrik, hade ärvt moderns musikaliska och konstnärliga begåvning och blev kompositör och arkitekt. Läs mera på hemsidan under fliken Berömda släktingar. Per Ulrik gifte sig med grevinnan Louise Rudenschöld 1858 i Stockholm. De fick fem barn varav fyra nådde vuxen ålder. Sönerna Ernst och Vilhelm blev båda berömda. Se under fliken Berömda släktingar.

Dottern Paulina föddes och dog i Häradshammar och gifte sig med Johan Tornberg som från 1866 var kyrkoherde i Häradshammar. Paret fick två döttrar.

Nästa dotter, Hilda, gifte sig med konstnären och godsägaren Richard, Roly, Gottlot Fjellstedt.. Paret blev barnlöst.

Sonen Johan född 1832 dog i tarmvred som ung student endast 24 år gammal.

Sonen Oscar var två år yngre. Han utbildade sig till tullkontrollör men var också operasångare. Han gifte sig med operasångerskan Fredrica Andrée  född 1836 operasångerska, verksam i Tyskland och Österrike och primadonna vid Operan i Stockholm. Paret fick tvillingar, En son och en dotter. Dottern Elsa blev sångare och organist. Ingen av dessa gifte sig.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yngste sonen Evald blev kanske mest framgångsrik. Prost i Vreta kloster, hovpredikant, teol. och fil. dr.   Ledamot av Nordstjärneorden. Han gav ut sin fars brevväxling i tre band. Han gifte sig med Anna Holmberg. De fick sex barn vilka alla nådde vuxen ålder. Kerstin Stenhammar född 1883 var deras yngsta dotter. Död 1965

Äldsta dottern, Hedvig, född  1869 var lärinna i handarbete vid Kungl. Institutet och på Förskolan för blinda på Tomteboda. Det finns många brev till henne i Linköpings stiftsbibliotek.1930-5  L-TO.
Död 1941

Sonen Christian född 1870 var häradskrivare vid Motala fögderi och Riddare av Vasorden. Han var gift två gånger och fick tre barn i sitt första gifte. Död 1948. En av dem var Evald Christian Stenhammar (1906-1996). Han var lantbrukare på Gotland. Han var gift två gånger och en bild av hans grav finns nedan.

Dottern Elisabeth född 1872 var ogift.Död 1930

Dottern Anna född 1873 Dog 1968. Hon var gift med kyrkoherden i Vreta kloster Adolf Krantz och de fick tio barn.

Dottern Karin född 1879 och dog 1953. Hon var gift med adjunkten Gustaf Thörning och de fick fyra barn.

 

Prosten Evald Stenhammars familjegrav. Okänd fotograf tyvärr.

 Evald (barnbarn till prosten Evald Stenhammar)och Berta Stenhammars grav på Dalhems kyrkogård, Gotland (Foto Katarina Elvin april 2016)

Kyrkbänk i Dalhems kyrka. (Foto Katarina Elvin april 2016)

En litet suddig bild av predikstolen i Dalhems kyrka (Foto Katarina Elvin april 2016)

II: Anna Catharina Stenhammar (syster till Adolph) Född 1730 i  Ekebyborna, Östergötlands län Död i Östra Harg, Östergötlands län. Gift med kyrkoherden i Östra Harg Lars Trozelius Född 1715-05-10 på Lofta prästgård, Östra Harg. Död 1800 i Östra Harg, Östergötlands län.
Paret fick en son:
Nils Trozelius Fil. mag. och domkyrlosyssloman Född 1753 I Östra Harg, Östergötlands län. Död  1792  i Linköping, Östergötlands län

III: Pehr Stenhammar ( bror till Adolph) Rådman Född 1734 i Ekebyborna, Östergötlands län Död 1801 i Stockholm Gift med Catharina Eliisabeth Bleumortier född 1737 i Stockholm Död 1785 i Falkenberg, Hallands län.

Paret fick tre barn:

1. Anna, Elisabeth  född 1773 i Stockholm Död 1800-03-12 i Finland
gift 1795 med Adam Hierta  född 1775-12-29 Överste och riddare av Svärdsorden. Inga ättlingar.
2.  Per Fredric Kämnärsnotarie, rådman född 1776-10-09 i Stockholm Död 1848 i Åtvid, Östergötlands län.
Gift 1806 med Ulrica Björkman född 1782 Död efter 1834  De fick tre barn men dessa i sin tur fick inga ättlingar. 
3. Jacobina Henrica född 1785-03-05 i Falkenberg, Hallands län Död 1840-11-01 i Norra Vånga, Skaraborgs län
Gift med Gustaf Stabeck  Handlare född 1778-05-13 i Falkenberg, Hallands län Död  1831-06-26 i Adolf Fredriks församling, Stockholm. De fick två söner.