Diverse artiklar som handlar om släkten

Här hittar ni texter som inte passar in under de andra rubrikerna på hemsidan. Det kan handla om släkten Stenhammar eller om någon bland de ingifta släktingarna eller om något som rör släkten.

 

Storsjöodjuret igen

Docenten Einar Lönnberg från Upsala har anländt till Östersund, där han ämnar vistas några dagar för att uppsöka några personer, hvilka sett Storsjöodjuret, ooh af dem möjligen erhålla fullständiga vägledande underrättelser. Dr Lönnborg medför redskap, hvarmed inledande undersökningar rörande Storsjöns fordomtima möjliga samband med hafvet skola företagas. Hr L. medför bottenskrapa för att undersöka växtligheten på sjöbottnen, för att deraf bilda sig någon slutledning rörande det hemlighetsfulla djurets förekomst och lefnadssätt. Beskrifnlngarna lär hr L. anse närmast tyda på «n större bläckfisk, men tillvaron af ett eller flera dylika djur förutsätter en växtlighet, som han anser i små sötvatten högst osannolik. Derom skall emellertid bottenskrapan lämna besked. Härtill samt till att närmare höra ögonvittnena skall undersökningen denna gang inskränka sig. Resultatet af densamma kommer att afgöra, om och hvilka anstalter kunna vara att vid islossningen komma underverket närmare på lifvet.
Minnesota stadstidning 1899
Mycket senare kunde man läsa:

BESLUT Justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren Datum 2005-11-09 Dnr 1636-2004 Sid 1 (5) Länsstyrelsen i Jämtlands län har i en föreskrift beslutat om fridlysning av Storsjöodjuret.

Ann-hild Krantz

Artikeln inskickad av Emil Stenhammar  2021.

Ingvar var Mathildas äldsta barnbarn.

Hundratusentals svenskspråkiga tidningar gavs ut i USA från 1850 och framåt för att tillmötesgå Amerikas svenska invandrarsamhällen där man ofta längtade efter nyheter hemifrån.

Nedanstående lilla notis hittades i en av tidningarna: Svenska folkets tidning. Artikeln är från den 26 januari 1916. Operan måste vara musikdramat "Gillet på Solhaug" efter Henrik Ibsens drama.

Nedanstående artiklar visar Einar Lönnbergs stora engagemang i natur- och miljövård.

Ur Pacific Tribune den 16 april 1914

Ur Svenska folkets tidning den 15 juni 1921

Källa kommer senare.

En text hittades på Kungliga Biblioteket och handlar om Mathilda Stenhammars barnbarnsbarn Ivan Lönnberg.Tyvärr okänt  i vilken tidning den publicerades.

Klicka på artikeln så blir den mer lättläst.

Konstnär och krigare under första världskriget.

Läs mer om Ivan under fliken Om släkten>Släktingar med särskilda livsöden.

Om Einar Lönnberg

En landshövding i Kalmar län berättar i en memoarbok om drottning Victorias intresse för öländsk naturvård och hur han hanterade det. Läs nedan!

Visst liknar han Mathilda?

Egil Lönnberg (1893-1965) Einars bror blev fil lic i Uppsala 1931 och var landsantikvarie i Jönköping 1935—46 samt därefter socialkurator i Karlskoga och chef för den interna informationen vid ab Bofors.
 Han var mycket intresserad av hembygdsforskning och konst. Han var Karlskogas konstförenings intendent från starten 1946 till 1965 när han avled,

Sverige, Kugelberg, tidningsurklipp, 1888-1904
Den här databasen innehåller en samling tidningsurklipp som sammanställts av Otto Kugelberg (1843-1916), en välkänd svensk släktforskare. Klippen består i första hand av födelse-, vigsel- och dödsannonser från 1888 till 1904. För att kunna läsa i databasen måste man ha ett abonnemang på Ancestry. se
I databasen finns många uppgifter om "stenhamrar". Nedanstående är ett exempel på en sida där man kan "botanisera":

JULFIRANDE hos släkten.

 

Nedanstående långa men intressanta artikel från 1935 skrevs av Anna Krantz född Stenhammar när hon var i 60-årsåldern. Hon minns sin barndoms julfirande i Vreta klosters prästgård. Det är Föreningen Östergötlands Barns tidning Blåklinten som den hittades i. 

 

Anna Krantz var dotter till prosten och teol. doktorn Evald Stenhammar och själv prästfru. Det finns många fotografier av Anna och hennes syskon på hemsidan både under Porträtt och foton av släktingar och under Familjefoton.

 

Hedvig (Hedda) Stenhammar 1816-1893

Klippan är namnet på det missionshus som tidigare varit Christian Stenhammars prästbostad och som dottern Hedvig Stenhammar lät flytta 1873 till nuvarande plats där släktmötet ägde rum 2013 . I artikeln nedan finns prästgårdens historia. 1993 berättades denna intressanta historia under en avslutnings- och tacksägelsegudstjänst.

Klippan genom tiderna

Litet mer av Klippans historia nedan:

Husets nuvarande ägare nedan

Margareta och Bengt Johansson, husets nuvarande ägare, berättar om Hedvig och prästgården 2013.

Tackkort från Kerstin Sandelin, Sekreterare i eduf
Bakgrund: Handläggare för farmacevtiska preparat