Gårdar med historia

Boo gård Leopolds/Vykort.Ostergotland

Boo gård

Annhild Lundgren , född Krantz, har bidragit med följande text om Boo gårds historia och släkten Stenhammar. De flesta foton/bilder som vi lagt in i texten har vi också fått från Annhild och dessa finns även i fotogalleriet.


Från 1823 och i mer än hundra år levde Stenhammar-släktingar på Boo. Gården har en särskild platsi vår släktförenings historia eftersom det var på Boo som tanken att bilda en släktförening först diskuterades. Om detta skriver Kerstin Stenhammar-Nordlander
i Släkten Stenhammars krönika N: 19.

Boo gård ligger i Västra Harg i Östergötland. Uppgifter om gården är kända sedan 1600-talet. Den första i släkten som bodde på Boo var Eva Sofia (Ev-Sofi) Stenhammar (1803–1863), dotter till prosten i Risinge Mattias Stenhammar. Hon flyttade dit 1823 när hon gifte sig med lagman Karl Fredrik Hummelhjelm (1772-1847). Denne hade köpt Boo 1811. Ev-Sofi överlevde sin make och bodde kvar till sin död.

En liten rubrik.


Efter hennes död tillföll Boo genom testamente hennes fosterdöttrar och
halvkusiner

Carolina Odencrantz f. Stenhammar (1826-1917)

 

och Hilda Fjellstedt f. Stenhammar ( 1832-1908).

Carolina och Hilda var barn till prosten Christian Stenhammar i Häradshammar men hade växt upp på Boo. (Se Kerstin Stenhammars krönikor!)

Carolina sålde efter ett par år sin andel till Hilda med make Rikard Fjellstedt (1838-1892)(nedan). Hilda överlevde sin make och hade gården kvar till sin död 1908.

Därefter blev Carolinas son häradshövding Carl Odencrantz (1852-1911) den nye ägaren.

 Stärbhuset sålde sedan egendomen till inspektoren Gideon Neiglick (1867-1947).

[- Project Runeberg -]   Porträttgalleri från Östergötland /

Ovan ett fotografi från Boo gård med Gideon Neiglick och hans familj på besök.. På soffan bredvid honom sitter hans hustru Anna f. Tornberg. De två äldre damerna är Sophie Stenhammar (1824-1908) och Hilda Fjellstedt.. Bilden är tagen före år 1908 eftersom båda systrarna dog det året.

. Anna Tornberg Neiglick  (1864 -1928) var dotter till en annan av prosten Christian Stenhammars döttrar: Paulina (1830-1888) och och hennes make Johan August Tornberg (1812-1871) som var kyrkoherde i Häradshammar mellan 1856 och 1866.

Ringstad gård

Ovan ett utdrag ur Svenska gods och gårdar, Östergötland (Norrköpings stadsområde sid 3709

Ovan Jacquette Jern gift Stenhammar på sin 75-årsdag på Ringstad.

Ett foto av Ringstad i snö funnet på Linköpings Universitetsbibliotek hösten 2013