Litet kuriosa

Under denna rubrik lägger vi in material som handlar om släkten men som inte riktigt passar in under övriga flikar.

 

Mathilda Lönnbergs tofflor

Nordanbacken år 2006

Nattmössa
Äppelsort med anor

Ett gammalt brev

Detta är första sidan på ett av de många brev m.m. som fanns i den samling med Stenhammarsdokument hos Bettan Stenhammar och som styrelsen gick igenom en helg i november. Nu har Bettan lämnat in större delen av samlingen  till Linköpings stiftsbibliotek för förvaring och registrering. Breven kommer att så småningom kunna sökas på nätet i Riksarkivets  arkivdatabas kallad NAD (Nationella ArkivDatabasen).

På stiftsbiblioteket finns redan en stor mängd brev och andra dokument som rör släkterna Stenhammar och Lönnberg. Se ett exempel i pdf-filen  nedan.

 

Klicka på "Brevet" raden under så länkas du till entt foto av posten i Mogata.

Brevet ovan är skrivet av Carl Johan Lönnbergs mor Maria Lönnberg.(se fotografi av henne ovan till höger) Tyvärr är brevet odaterat men av innehållet förstår man att det måste ha skrivits omkring 1870. Det är mycket svårläst och där finns många stavfel, nästan ingen punktation och skrivet på östgötska men Margaretha Stenhammar har duktigt skrivit rent det så gott det går:
"Gode  Carl.
Hjärtligt tack för ditt kära och långa brev det gladde mig mycket - sedan det blir blidare i luften tycker jag att jag är kryare och nu beganar jag kieppe.
och i går var jag hos fru Lönberg
(Jaquette?) och jag gick dit. Mari behövde inte följa mig - Lektor Rütens di reste i går di .........ha bott i Mogatta prestgård för di skulle ha bott i Gryt men brefvet kom för sent -  Snälla Carl framför til Signe min uppsåtliga välsignelse på sin första nattvard dag gud vare med  henne och oss alla - jemtte för hennes vackra bref jag hade för litet sedan  jag har inte besvarat det - jag skickar Mathilda 25 R. de är så lite men det kan bli nyttet til något -  jag har inte ....du kan ännu   underrätta mig med några rader   då  behöfver dem änder? åt  bad......................................så får jag sätte af.................så ger jag väl upp på Sparbanken - -jag har inte tagit ut et rågkorn på 74 år. så att nu har jag 60 at..............som Matts bjöd ....  när något bud går - Gud välsigne eder alla din oföränderliga mor
Maria Lönnberg
som hastigast Missomarafton"
_____________________________________________


När jag sökte på "Mogatta prästgård" på nätet hittade jag märkligt nog denna annons. /Katarina Elvin se nedan

 Dessa tofflor skänktes till Nordiska museet år 1907 av Mathildas döttrar Eivor och Dagmar Lönnberg. Mathilda bodde med sina ogifta döttrar under sina sista levnadsår på den lilla gården Nordanbacken i Vist församling, Östergötland.


Denna nattmössa har tillhört Carl Johan Lönnberg och är också skänkt till museet år 1907 av hans döttrar.

 

Ovan Emils träd som levererats av
Stånga trädgård De hade hittat två exemplar i  Gränna, uppdrivna på Visingsö.

Maria Elisabet. Andersdotter Hasslaättling (1794-1878)