Släktens äldsta

Västra Stenby kyrka idag Foto: Wikipedia Västra Stenby kyrka idag Foto: Wikipedia

Efter ny forskning måste släktens äldsta historia revideras. Med största sannolikhet härstammar släkten från Peder Olofsson, inspektor över Östergötlands salpetersjuderier, som fick Norrstens rusthåll, Sten (nu Västra Stenby), Östergötland, på livstid, Han dog 1649. Han var gift med Margareta Johansdotter som dog 1672. Deras gravhäll finns bevarad i Västra Stenby kyrka.

 

Peder och Margareta fick enligt gravhällen flera barn, endast två är kända: Johan, som skrivit ett brev till fadern om sina äventyrliga strapatser under 30-åriga kriget; Nils Persson (Stenhammar) Född 1623 död  1675-04-28  Inspektor över Östergötlands och Smålands salpetersjuderier. Han övertog  ämbete och gård efter fadern vid hans dödsfall. Nils gifte sig med Ingeborg Persdotter från kyrkbyn i Vinnerstad. Hennes far tycks ha varit rusthållaren Per Andersson. I samband med hans död flyttade familjen till Vinnerstad. Nils och Ingeborg fick nio barn, bl.a:

  • Catharina Stenhammar Född 1655-08-17 Död 1720-03-20 Kvarntorp, Kvillinge, Östergötland. Hon var gift med svenske kyrkoherden i Riga, Andreas Nothman. De fick sonen Georg Nothman, regementspastor. Enligt en myt som aldrig kunnatt bekräftats skulle han ha grävt ner Västmanlands regementes kalk under slaget vid Poltava och efter en lång tid i sibirisk fångenskap återvänt och grävt upp kalken och tagit med sig den hem.. Däremot nämner han själv en kalk och  patén (lock till kalken)  som han fått av Karl XII 1703 och som modern efter sin flykt från Riga hade skänkt kyrkan i Kvillinge. Denna finns upptagen i  Kvillinge kyrkas inventarielista. Se längst ner på denna sida! (Dessa uppgifter har vi fått av Bengt Nilsson april 2016)  Mor och son bodde sedan tillsammans i Kvillinge.
  • Britha Stenhammar Född 1658-01-16 Vinnerstads socken, Östergötland. Gift med officeren Elof Hedman. De övertog fädernegården i Norrstens by.
  • Nils Stenhammar Född 1667-10-05 Död 1713.04-10 Svanshals, Östergötland. Släktens förste präst, kyrkoherde i Svanhals och Kumla. Läs vidare under fliken Ättlingar till Nils Stenhammar.
  • Olof Stenhammar  Född 1671-12-24 Vinnerstads socken, Östergötland . Död 1729 Vinnerstads socken, Östergötland .Han övertog föräldrarnas rusthåll. Han är stamfar för den nu fortlevande grenen av släkten. Gift med Maria Jönsdotter från Lårsta i Kälvsten (nu Västra Stenby). Död 1748. Deras ende son var Nils Stenhammar född 1697. kontraktsprost och kyrkoherde i Ekebyborna och Ask, . Han blev kontraktsprost och 1747 biskop i Linköpings stift. Han kallades " Linköpings stifts osynlige biskop". Han var även rektor i Vadstena. Se vidare på sidan Släktens stamfader och hans krets
?

Det första inventariet: