Släktgårdar

Gårdar som har tillhört släkten eller där släkten bara bott.

Släkten Stenhammar och ingifta släkter har under flera århundraden ägt många olika gods och gårdar. De flesta  har varit belägna i Östergötland och många finns fortfarande kvar och är väl bevarade och i drift.

 

För musen över bilden så kan du läsa om gården eller klicka en gång på den så förstoras bilden och texten.

 

(Fotona är inte placerade i någon kronologisk ordning!)

Stjärnvik 1903
Stjärnvik 1903

Nedanstående är kopierat från Svenska Gods och Gårdar del XVIII Sydöstra delen 1939

Liten kommentar:  Herr Oscar Pettersson var gift med Signe Lönnberg som ficke n son med  konstnären Per Ekström. Läs gärna vidare om  Ivan Lönnberg under rubriken Släktingar med särskilda livsöden :Signe Lönnberg

Munkebo gård då kastanjeträdet fortfarande stod kvar på entrégården. Mathilda Stenhammar och Carl Johan Lönnberg bodde här från 1888 till hans död 1905.

Fotot som hittades mars 2023

Här fälls på 50-talet den hundraåriga kastanjen p.gr. a. röta vilket kändes bäde skönt och tragiskt för oss som vistades där på somrarna.

Salongen på Munkebo med sängkammaren i bakgrunden.

Nedan ytterligare en bild på Stjärnvik och med säteriets historia. Bild och text är taget från en serie som heter Sveriges bebyggelse  Östergötlands län Del IX som vi hittade på i Nordiska Museets bibliotek

Stjärnvik. Fotografiet är från slutet av 1800-talet
Stjärnvik. Fotografiet är från slutet av 1800-talet