Porträtt och foton

Avbildade släktingar

Fotografierna ovan är hämtade från Svenskt porträttarkiv.se

Ateljefoton och avfotograferade porträtt

Redaktionen har fått många intressanta foton av Annhild Lundgren som vi nu har lagt in tillsammans med de andra. Om alla bilderna läggs till i samma galleri kan det bli svårt att orientera sig. Vi har därför sorterat bilderna i tre gallerier.

Det ena galleriet innehåller Christian Stenhammars familj och en del av hans ättlingar, den andra innehåller Evald Stenhammar (Christians och Charlottes son), hans familj och ättlingar och det tredje Matthias Stenhammars (Christians halvbror) familj och ättlingar. Bilderna är inte placerade i kronologisk ordning.

 För musen över bilden så kan du läsa om personen eller klicka en gång på den så förstoras bilden och texten. Flera av personerna kan du läsa om i Kerstin Stenhammars krönikor.

    

Christian Stenhammars familj.

Evald Stenhammars familj

Bilden till vänster föreställer Evald med hustru Anna f. Holmberg.

Evald var son till Christian Stenhammar o hans hustru Charlotte f. Kernell. Galleriet nedan innehåller foton av deras familj och ättlingar

Matthias Stenhammars familj

Foto: Katarina Elvin Solna kyrkogård oktober 2022